โปรโมชั่น! ส่วนลด 1,000 บาท
ข้อเสนอนี้จะสิ้นสุดใน:

0 days 00 hr 00 min 00 sc

สนใจบริการ

คุณสมบัติ

ออกแบบเทมเพลต
ให้มากถึง 3 แบบ

พร้อมภาพเคลื่อนไหว
ในรูปแบบ GIFs

ถ่ายและพิมพ์ภาพ
4 ชั่วโมงเต็ม

ภาพพิมพ์คุณภาพสูง
มากกว่า 300 ใบ

ถ่ายภาพโดย
ช่างภาพอาชีพ

กล้องระดับโปร
มาตรฐานสตูดิโอ

ชุดไฟสตูดิโอ​
พร้อมฉากหลัง

เครื่องพิมพ์ภาพถ่าย
ความละเอียดสูง

สแกน QR / AirDrop
โหลดรูปได้ทันที

โหลดภาพออนไลน์
ย้อนหลังได้

คุณสมบัติ

ออกแบบเทมเพลต
ให้มากถึง 3 แบบ

พร้อมภาพเคลื่อนไหว
ในรูปแบบ GIFs

ถ่ายและพิมพ์ภาพ
4 ชั่วโมงเต็ม

ภาพพิมพ์คุณภาพสูง
มากกว่า 300 ใบ

ถ่ายภาพโดย
ช่างภาพอาชีพ

กล้องระดับโปร
มาตรฐานสตูดิโอ

ชุดไฟสตูดิโอ​
พร้อมฉากหลัง

เครื่องพิมพ์ภาพถ่าย
ความละเอียดสูง

สแกน QR / AirDrop
โหลดรูปได้ทันที​

โหลดภาพออนไลน์
ย้อนหลังได้

รายละเอียด
สิ่งที่ได้รับ
แพ็กเกจโฟโต้บูธ
ออกบูธ 4 ชั่วโมง (ครึ่งวัน)
ออกบูธ 8 ชั่วโมง (เต็มวัน)
ช่างภาพพร้อมผู้ช่วยช่างภาพ
ออกแบบเทมเพลต
3 แบบ (แพ็กเกจครึ่งวัน)
6 แบบ (แพ็กเกจเต็มวัน)
ถ่ายและพิมพ์ภาพ
300 ใบ (แพ็กเกจครึ่งวัน)
600 ใบ (แพ็กเกจเต็มวัน)
คุณสมบัติ
- กล้องระดับโปรมาตรฐานสตูดิโอ​
- ชุดไฟสตูดิโอ​พร้อมฉากหลัง​
- เครื่องพิมพ์ภาพถ่ายความละเอียดสูง​
- ภาพเคลื่อนไหวในรูปแบบ GIFs​
- สแกน QR / AirDrop โหลดรูปได้ทันที​
- โหลดภาพออนไลน์ย้อนหลังได้
ค่าบริการ
ราคา
กรุงเทพและปริมณฑล
15,000 บาท / ครึ่งวัน (4 ชั่วโมง)
30,000 บาท / เต็มวัน (8 ชั่วโมง)
ต่างจังหวัด
30,000 บาท / เต็มวัน (8 ชั่วโมง)
* ค่าบริการไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม