โปรโมชั่น! ส่วนลด 100 บาท
ข้อเสนอนี้จะสิ้นสุดใน:

0 days 00 hr 00 min 00 sc

สนใจบริการ

คุณสมบัติ

พรีเมี่ยมโฟโต้บุ๊ค
เคลือบปกอย่างดี

ถ่ายภาพบรรยากาศ
โดยช่างภาพอาชีพ

กล้องระดับโปร
มาตรฐานสตูดิโอ​

เครื่องพิมพ์ภาพถ่าย
ความละเอียดสูง

ส่งมอบหลังงาน
ไม่ต้องรอข้ามวัน

รายละเอียด
สิ่งที่ได้รับ
โฟโต้บุ๊ค
โฟโต้บุ๊ค 1 เล่ม
คุณสมบัติ
- พรีเมี่ยมโฟโต้บุ๊คเคลือบปกอย่างดี​
- ถ่ายภาพบรรยากาศโดยช่างภาพอาชีพ​​
- กล้องระดับโปรมาตรฐานสตูดิโอ​​​
- เครื่องพิมพ์ภาพถ่ายความละเอียดสูง​
- ส่งมอบหลังงานไม่ต้องรอข้ามวัน
ค่าบริการ
ราคา
โฟโต้บุ๊ค
2,000 บาท ต่อเล่ม
* ค่าบริการไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ตัวอย่างงาน